Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016


"There is something beautiful 
about a blank canvas, 
the nothingness of the beginning 
that is so simple and breathtakingly pure. 
It’s the paint that changes its meaning 
and the hand that creates the story. 
Every piece begins the same, 
but in the end they are all 
uniquely different." 
-Piper Payne

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου