Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Wrist Warmers ww014

I tried something new this time.
This is a combination of two stitches
the simple knit stitch and the purl stitch.
Stitches change every two rows.
And that's a day's work.
It's really easy to make.
So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου