Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Embroidered picture 3


This is my third effort to make 
an embroidered picture. 
As you might have noticed, 
the first and the second are 
missing from this blog. 
They also miss from my collection, 
because they were really awful :-P
What do you think of this one?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου