Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

'Aurora Borealis'

I always wanted to paint
the Northern Lights!
Watercolour was an easy way to do it.
There are several different ways
to paint this painting.
I might try again, using a different way.
But i think this went quite well! 
What do you think?
It looks a little pale in the pictures. 
The colours are a little bit more 
vibrant than this...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου