Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

'Poppies'


That's the first time i paint poppies. 
Painting them in watercolour was
easier than i thought it will be! 
I really like this painting! 
It might not be perfect, 
but i think it's quite good!
 What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου