Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

'Raspberries'


This was a lot of fun to paint!
It's easy, fast and satisfying! 
I think watercolours are turning to be 
my favorite way to paint! 
What do you think about this painting?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου