Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

'Lilacs'Now, you know how much i love Lilacs.
This is an effort of mine 
to paint Lilacs with watercolours. 
The painting is not as good as i wanted it to be, 
but it is not really that bad, is it?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου