Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

'The Crane'

This painting was more of a experiment.
The Crane was sketched with ink.
Then i made everything wet
and i left the ink to create the shadows. 
I painted it afterwards.
This was an interesting technique, 
but it takes the right tools. 
So this is not for me right now... 
But it was fun painting this picture! 
So, what do you think???


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου