Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Checkadee II


This bird is my second attempt
to paint a Chickadee in ink.
I do not like it as much as the first one... 
But it is not so bad... 
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου