Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

CheckadeeThis little bird was
my first attempt to use ink.
I really like it but
it has a smudge on its belly. 
It is coloured with watercolours. 
So, what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου