Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Lilac wall

This is the wall on which "Young love" was painted. Now it's Lilac, my favourite colour!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου