Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

"Young Love"

This drawing was decorating my bedroom's wall for 11 years. 
I made it when i was 15 years old. 
I covered this drawing two days ago. 
My room needed a change :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου