Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

"Some believe that it is only GREAT POWER  that can hold evil in check. 
But that is not what i found.
I have found that it is the small everyday deeds of ordinary folk
that keep the darkness at bay.
Small acts of kindness and love"
~ Galdalf ~
~ J. R. R. Tolkien ~
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου