Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

"Advice 
is what we ask for 
when we already know the answer 
but wish we didn't." 
~ Erica Jong ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου