Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

"Sometimes 
you find yourself on a path 
you never expected" 
-Geillis Duncan- 
~ Diana Gabaldon ("Outlander" novel) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου