Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

"Learn the rules like a pro, 
so you can break them like an artist."
~ Pablo Picasso ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου