Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

"Colourful garden" wrist warmers

I don't like green. I never wear it. 
It's not that it is a bad colour, it's not. I just don't like it. 
Yet, i had this beautiful yarn in this colour so i decided to make wrist warmers. 
I could always add colour so i did. 
I didn't expect it, but i really like them! 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου