Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

"Infinite sky"

I like this sky!
I'm going to try to make a sky like this again 
and i hope i'll make it better. 
This is my first effort. 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου