Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

"When swimming into a dark tunnel, 
there arrives a point of no return 
when you no longer have 
enough breath to double back. 
Your choice is to swim forward 
into the unknown... 
and pray for an exit."
~ Dan Brown ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου