Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Hot pink mini yarn hat

And this is another mini hat. 
This colour is really sneaky. 
It is a really hot pink 
but it looks like orange under strong light 
(like my camera's flash light)  -_-
 This time there is a picture with instructions 
included in the post :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου