Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

"The job of an artist 
is to offer a sanctuary of Beauty 
to an ugly world." 
~ Jeff Coins ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου