Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Black braids wrist warmers

So... i made a black pair of wrist warmers this time. 
I haven't made any black wrist warmers before. 
I wanted to keep them for myself, but, 
once my dad saw them, he didn't gave them back :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου