Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

"A book can teach you, 
a conversation can assure you, 
a poem can seduce you, 
a genius can inspire you,
but only you can save yourself."
~ Anthony Anaxagorou ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου