Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

"Start now. 
Start where you are. 
Start with fear. Start with pain. 
Start with doubt. 
Start with your hands shaking. 
Start with voice trembling but start. 
Start and don't stop. 
Start where you are, with what you have. 
Just... start."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου