Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

"Anything that you try 
and you don't succeed, 
if you learn from it, 
it's not a failure." 
~Bob Ross, 1990~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου