Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Bottled message

This is a flask.
It's a kind of bottles used for wine.
It has a nice shape, so i thought i could use it
to make something beautiful.
I used twine to "dress" the base
and some twine on the upper part 
of the bottle's neck,
but that part is covered by the seashells :-)
So... what do you think???
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου