Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

"I can't tell you the key to success, 
but the key to failure 
is trying to please everyone." 
~Ed Sheeran~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου