Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Easter Candle 054

I really love sea themes
for Easter candles!
Combining twine with the little dolphins
and some blue aromatic sand
seemed like a nice way 
to decorate this candle. 
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου