Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Easter Candle 055

That's something new. 
I used coloured rice on this candle. 
It's mostly pink, 
but there are some light blue grains too. 
And, of course, butterflies!!! 
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου