Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Easter Candle 053

This may be the easiest candle 
i've ever made. 
I just glued those little 
eggs and chicks on it. 
I can't say i like it very much. 
But i guess it could be good 
for very young children... 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου