Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Easter Candle donation 2017 (IV)

Flowers and petals are 
one of my favorite ways to decorate candles.
But i didn't use them too much this year.
I think the candles are more simple this year. 
In compare with other years,
 they do not have a lot of stuff on them. 
I believe that's better. 
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου