Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Easter Candle donation 2017 (III)

Another new thing i did this year 
is using glitter and aromatic sand 
on the candles. 
This, along with some nice ribbons, 
created some really nice candles. 
I got some really good comments 
for those candles!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου