Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Easter Candle donation 2017 (II)

I made some changes this year. 
I used flowers and ribbons 
as always! 
But i also used twine. 
I think they look good! 
I think i'll do that again :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου