Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Dreamy Daffodil


Most people would paint
a Daffodil from the front side.
I chose the back side.
This is something we 
do not see very often. 
So, i though: 'why not?
Let's paint a Daffodil 
fasing the night sky!
Who knows what the flower is dreaming of?'
My Daffodil is made with 
watercolours and watercolour pencols.
What do you think?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου