Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Inky loveThis little squid was 
so much fun to paint! 
I think it was the point of 
no return for me. 
I really loved using the ink in this way
and i kept doing that. 
The ink works perfectly 
with the watercolours. 
I use Winsor and Newton inkk 
which is waterproof and 
then i can paint all over it!
So, what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου