Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Guilty rabbit


My little sister called this one 
'the farty' 
It was a tempting name :-P 
But the rabbit was supposed 
to look guilty... 
My little rabbit is made with 
ink and watercolour pencils. 
What do you think???
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου