Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013“We're all human, aren't we? Every human life is worth the same, and worth saving.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Deathly Hallows ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου