Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013


It takes a lot for me to hate someone. And one of those things is not keeping it honest with me. Liars never get shown any love.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου