Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013


My mom calls it 'Lying' but I call it 'Reverse Psychology' I'm just saying what she wants to hear so I hear what I want to.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου