Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013


“Know your own happiness. You want nothing but patience- or give it a more fascinating name, call it hope.”
 ~ Jane Austen,
Sense and Sensibility ~
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου