Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013


“Do not pity the dead, Harry. Pity the living, and, above all those who live without love.”
 ~ J.K. Rowling,
Harry Potter and the Deathly Hallows ~
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου