Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

"We keep moving forward, 
opening new doors & doing new things, 
because we're  
curious 
curiosity 
keeps leading us down new paths"
~ Walt Disney ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου