Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

"Every child is an artist. 
The problem is 
how to remain an artist 
once he grows up." 
~ Pablo Picasso ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου