Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

La Belle (The Beauty)

I think it looks way too different than it did
when it was still uncoloured!
What do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου