Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Pink wrist warmers

Since i have no model to wear the wrist warmers so i can photograph them, i wear them myself... 
but i have to photograph them one at a time because i have to hold the camera with my other hand  
:-P
So... what do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου