Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Green dragon's egg pendant

This dragon's egg is approximately 4,5 cm long. 
It is able to be used as a pendant or as a keychains.
It is made of clay and it's painted with acrylics.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου