Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Red and spotty pink wrist warmers

Who likes red? 
I didn't want to make red wrist warmers but, 
now that i see them, i think i'll try that again :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου