Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

"The desire to
CREAT 
is one of the 
deepest yearnings 
of the human soul." 
~ Elder Uchtdorf ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου