Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

"The artist himself is often surprised 
at the finished work of art. 
He cannot tell "how it happened", 
nor could he repeat the feat 
at someone's bidding." 
~ John F.Carlson (painter) ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου