Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

"Just be yourself. 
Let people see the real, 
imperfect, flawed, 
quirky, weird, beautiful, 
magical person that you are." 
~ Mandy Hale ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου